!--Start of AutoAds Tracking Code-->

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall : Willen, Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

Hướng chất chi tiết cách Reset loa Marshall Willen, Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton

Việc đặt lại loa pin Marshall là một quy trình quan trọng khi bạn cần khắc phục các vấn đề kỹ thuật, cập nhật phần mềm hoặc đơn giản là muốn khôi phục lại cài đặt gốc của thiết bị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện việc reset các dòng loa pin Marshall một cách đơn giản và hiệu quả.

1,Reset loa Marshall Willen

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall Willen đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các đèn báo đều tắt và loa khởi động lại.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Bước 4: Xóa Willen khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

2,Reset loa Marshall Marshall Emberton 2

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall Emberton 2 đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các đèn báo đều tắt và loa khởi động lại.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Bước 4: Xóa Emberton 2 khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

3,Reset loa Marshall StockWell 2

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall StockWell 2 vẫn đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 10 giây. Tất cả các đèn báo đều tắt và loa khởi động lại.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Bước 4: Xóa StockWell 2 khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

4,Reset loa Marshall Killburn 2

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall Killburn 2 vẫn đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 10giây. Tất cả các đèn báo đều tắt và loa khởi động lại.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Bước 4: Xóa Killburn 2 khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

5, Reset loa Marshall Tufton 

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall Tufton vẫn đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các đèn báo đều tắt và loa khởi động lại.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Bước 4: Xóa Tufton khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

Hướng dẫn cách Reset loa Marshall Emberton 2, StockWell 2 , Killburn 2, Tufton , Middleton (Update 2024)

6, Reset loa Marshall Middleton

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall Middelton vẫn đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các đèn báo đều tắt và loa khởi động lại.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Bước 4: Xóa Middleton khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

Marshall Emberton 2

Bước 1: Đảm bảo loa Marshall Emberton 2 đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn và giữ nút nguồn cùng lúc với nút kết nối Bluetooth trong vòng 10 giây.

Bước 3: Loa sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình reset.

Lưu ý quan trọng:

  • Cần lưu ý rằng việc đặt lại loa Marshall của bạn sẽ xóa tất cả cài đặt đã lưu, bao gồm mọi cài đặt EQ tùy chỉnh hoặc thông tin mạng Wi-Fi.
  • Trước khi thực hiện việc đặt lại loa, hãy đảm bảo ghi lại bất kỳ cài đặt tùy chỉnh nào mà bạn muốn giữ lại. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn không mất đi thông tin quan trọng hoặc cài đặt cá nhân sau khi đặt lại loa.

Những lưu ý cuối cùng:

  • Với các bước đơn giản như trên, bạn có thể dễ dàng đặt lại loa pin Marshall của mình để khôi phục lại cài đặt gốc hoặc khắc phục các vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhớ tuân thủ các hướng dẫn và lưu ý quan trọng để đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện một cách an toàn và đúng đắn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *